Vagnhistoriska Sällskapets styrelse 2019 och 2020

Peter Ambjörnsson              ordförande

Åke Öberg                             vice ordförande

Allan Sunnerud                    kassör

Odd Jansson                         sekreterare

Kjell-Olof Vågstedt              ledamot

Lars Hellsten                        ledamot

Sandra Liljegren                  ledamot

Gunnar Carlsson                 suppleant

Peter Hedsand                     suppleant

Göran Petersson                  suppleant

Björn Synnerstad                suppleant