Riksantikvarieämbetet

Vagnhistorisk handbok, som är en värdefull tillgång när det gäller beskrivningar om gamla

hästfordon, trycktes 1998, och upplagan börjar ta slut. Vagnhistoriska Sällskapet ansökte

om bidrag för omarbetning och nytryck. Glädjande besked har nått oss och vi är tilldelade

60 000 kronor. Nu väntar stort och omfattande arbete. Under nästa år, efter 20 år, beräknas

den nya och utökade upplagan tryckas.