Mycket bra Häst o vagnutrustning.

Jag har insett att man hinner inte allt man vill o önskar.
Därför säljer har nedan uppräknade grejer som jag haft skaffat som följd av mitt häst o vagnintresse.2 st trillor, 1 större trilla eller åkvagn (tillverkad av Aspelins vagnfabrik Visby) , 1 st dogcart. 2 st slädar, 1 skånsk åkvagn i påbörjad renovering, mallar för tillverkning av skaklar, svänglar, lokträn i olika storlekar samt mallar för tillverkning av sadelmakarklämmor. Vagnmakarsvarv halvfärdig. Nytillverkad vagnlyft (domkraft) av gammal modell m.m.
Flera bilder kan skickas om så önskas.

Leif Pettersson
Visby Lilla Hästnäs 220
62173 Visby
image1-10704380932
Leif.pettersson@hastnas.com