KÖR- OCH VAGNSTRÄFF I TRANEMO

Göran Peterson hälsar välkomna till invigningen

4 september klockan 10.00 är alla vagn-och körintresserade välkomna till Tranemo.

Jag visar mina vagnar varav några kommer att köras i par eller kanske 4-spann.

Det vore trevligt (och behövligt) om vi kunde få till en diskussion med information

om vilka vagnar som är lämpliga i olika sammanhang och hur respektive ekipage

bör anspännas med tanke på hästar, selar, kusk och passagerare.

Anmälan med tanke på kaffe och lunch några dagar före till Göran 0705-170049

mail: goran@tranemoror.se

Vägbeskrivning: adress Järpesbo Tranemo. Jag ställer ut en vagnvid avfarten,

liten grusväg utmed väg 27 öster om Tranemo.

VÄLKOMNA

Göran Petersson