INSTÄLLT ÅRSMÖTE OCH ÅRSMÖTESRESA 2020

Bäste medlem i Vagnhistoriska Sällskapet

Det är exceptionella tider vi lever i. Spridningen av Coronaviruset, Covid19, har tagit än större proportioner och vi kan förvänta oss att det inte blir bättre i närtid. Vi har alla ett ansvar för vår egen, men även för andras, hälsa och måste ha respekt för detta.

På grund av detta så har ett beslut att STÄLLA IN årsmötesresan tagits, när och om den kan genomföras vid ett senare tillfälle är omöjligt att svara på idag.

De medlemmar som har anmält sig till resan och har betalt in anmälningsavgift ber jag ta kontakt med vår kassör Allan Sunnerud för återbetalning, han behöver få ett konto av er för detta.

För er som har bokat rum på Öster Malma vill jag informera att samtliga rumsbokningar är avbokade så ni behöver inte själva ringa Öster Malma om det.

Den som vill ta del av verksamhetsberättelsen inklusive resultaträkningen för 2019 ber jag att kontakta Odd Jansson.

Telefonnummer och e-post adress till Allan och Odd finner ni i vår tidning Ekipage.

Jag beklagar att vi varit tvingad till denna åtgärd då jag verkligen sett fram emot att träffa alla er trevliga medlemmar på den årliga resan.

Har någon frågor om detta så hör gärna av er till mig.

En positiv nyhet är att vi även i år har erhållit ett bidrag från Riksantikvarieämbetet på 40 000: -

Ta hand om er var ni än är i landet och följ de råd som ges.

Hälsningar

Peter Ambjörnsson

Ordförande