EN GAMMAL HERREGÅRDSKUSK BERÄTTTAR

En gammal Herregårdskusk berättar

Inledning

Dessa enkla minnen från ett växlingsrikt liv såsom yrkesarbetare och tjänare under snart 60 års tid, hade jag från början endast tillägna min familj samt mina syskon i Amerika.

Som jag aldrig fört några dagboksanteckningar blir det också bara strödda hågkomster

ur mitt dagliga arbete. Jag känner därför ett behov av, att från första början bedja eventu-ella läsare om vänligt överseende. Att mina små ur minner tagna berättelser nu offentligt-

göras, beror på några goda vänner, vilka ändå ansett att dessa drag ur en gången tid

kunde intressera även en större allmänhet.

Ericsberg år 1939.

                                                                           C a r l J o h a n P e r s s o n

                                                                     

Så inleder Carl Johan Persson första upplagan av En gammal Herregårdskusk sin berätt-else om sitt långa liv, född 1870 avliden 1961. Efter många anställningar som kusk vid

slott och herrgårdar kom Carl Johan 1904 till Ericsberg där han var verksam fram till 1937.

Den tidens anda beskrivs beskrivs ingående och livfullt. Berättelserna är omfattande och

beskriver dåtidens liv och leverne i de olika samhällsklasserna. Hästepoken tog slut och automobilernas intåg förändrade transporterna. Kuskarna blev chaufförer.

Byggnader, stall, selkammare och hästar beskrivs i ett eget kapitel. Persongalleriet är omfattande.

Denna nytryckta bok, något större än originalet, erbjuds under resten av 2021 för det

facila priset av 130 kronor inklusive porto. Enklast beställes boken på vår hemsida

www.vagnhistoriska.org eller hos odd@brudvik.se

Välkommen att beställa denna förnämliga bok.