Genomförda evenemang

Årsmöte 2021 dagordning

VAGNHISTORISKA SÄLLSKAPET Årsmöte den 24 april 2021som TEAM-möte Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Godkännande av dagordningen 3 Val av ordförande för mötet 4 Val av sekreterare för mötet 5 Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll 6…

FORSVIK MARKNAD

FORSVIK MARKNAD

VHS på den anrika julmarknaden i Forsvik. Ca 5000 besökare och 90 utställare trängdes i och utanför Forsviks gamla fabriksområde. Två hästskjutsar körde kontinuerligt folk runt i området med tända lyktor och utställare gjorde allt för att locka köpare. Musiken…

Sommarträff 2019

Sommarträff 2019

Boka in torsdagen den 18juli för en fin solig kulturdag. Start på Elgåsens café som ligger alldeles i närheten av Älgarås vagnmuseum Där möter Lasse upp och vi startar med fika. Sedan blir det promenad (ca 400m) till museet med…