Blandat

Beslut om statsbidrag inom kulturmiljöområdet

Beslut om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet för år 2018  Beslut Riksantikvarieämbetet har den 16 april 2018 beslutat att bevilja er organisation ett statsbidrag för budgetåret 2018 på 40 000 kronor.  Skäl till beslut Riksantikvarieämbetet bedömer att er organisation…

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet

Vagnhistorisk handbok, som är en värdefull tillgång när det gäller beskrivningar om gamla hästfordon, trycktes 1998, och upplagan börjar ta slut. Vagnhistoriska Sällskapet ansökte om bidrag för omarbetning och nytryck. Glädjande besked har nått oss och vi är tilldelade 60…

VHS Bibliotek

VHS Bibliotek

  På Vagnhistoriska Sällskapets hemsida har under menyradens media infogats bibliotek. Där kommer större artiklar, uppsatser, avhandlingar mm att publiceras. Intressant material vilket bedöms var för stort för Ekipage läggs in som PDF-filer. Lätt att läsa eller ladda ner. En…

Bäste medlem i Vagnhistoriska Sällskapet!

Bäste medlem i Vagnhistoriska Sällskapet!

Du är intressant. Ditt intresse, dina aktiviteter, din samling av hästfordon, ditt idoga arbete med att förvalta ett kulturarv, dina upplevelser, dina vedermödor och lyckostunder. Allt detta intresserar oss andra i föreningen. Skriv en liten berättelse, gärna kompletterad med bilder,…