Blandat

VHS Bibliotek

VHS Bibliotek

  På Vagnhistoriska Sällskapets hemsida har under menyradens media infogats bibliotek. Där kommer större artiklar, uppsatser, avhandlingar mm att publiceras. Intressant material vilket bedöms var för stort för Ekipage läggs in som PDF-filer. Lätt att läsa eller ladda ner. En…

Bäste medlem i Vagnhistoriska Sällskapet!

Bäste medlem i Vagnhistoriska Sällskapet!

Du är intressant. Ditt intresse, dina aktiviteter, din samling av hästfordon, ditt idoga arbete med att förvalta ett kulturarv, dina upplevelser, dina vedermödor och lyckostunder. Allt detta intresserar oss andra i föreningen. Skriv en liten berättelse, gärna kompletterad med bilder,…