Beslut om statsbidrag inom Kulturmiljöområdet.

Riksantikvarieämbetet har beslutat att bevilja er

organisation ett statsbidrag för budgetåret 2019

på 40 000 kronor.